- Προμήθεια και τοποθέτηση καυστήρων αερίου, πετρελαίου, μαζούτ και βιομάζας.

- Πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για καυστήρες.

- Συντήρηση καυστήρων

- Έκδοση φύλου ελέγχου καύσης.

- Δίκτυα κυκλοφορίας καύσιμου μαζούτ και πετρελαίου.

- Αυτοματισμοί έλεγχου στάθμης και θερμοκρασίας σε δεξαμενές καυσίμου.

- Σέρβις ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη σε βιομηχανικούς καυστήρες Wanson