-          Προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων ατμογεννητριών.

-          Χημικός καθαρισμός για την απόφραξη του θερμαντικού στοιχείου (σερπαντίνας).

-          Προμήθεια και αντικατάσταση σερπαντίνας.

-          Δοχεία και αντλίες συμπυκνωμάτων ατμού.

-          Όργανα έλεγχου λειτουργίας της ατμογεννήτριας (πιεσοστάτες, ασφαλιστικές βαλβίδες, ροωδείκτες, ατμοπαγίδες, κτλ).

-          Αυτοματισμοί λειτουργίας ατμογεννητριών με PLC & ρυθμιστή στροφών (inverter).

-          Έλεγχος και προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας της ατμογεννήτριας και του δικτύου ατμού.