ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ

-  Προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων ατμοπαραγωγών  μονάδων ( ατμολέβητες ).

-  Συντήρηση και χημικό καθαρισμό.

-  Μερική ή ολική αλλαγή σωλήνων ( ανατούμπωση ).

-  Αποκατάσταση στεγανοποίησης καυσαερίων.

-  Έλεγχος στεγανότητας με δοκιμή υδραυλικής υπερπίεσης.

-  Υδραυλική δοκιμή λεβήτων, ατμού ή ζεστού νερού για την έκδοση-ανανέωση πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμασίας από πιστοποιημένο φορέα.

-  Τοποθέτηση αναβαθμισμένων οργάνων έλεγχου λειτουργείας του ατμολέβητα.

       * Χωρητικά ηλεκτρόδια ελέγχου στάθμης νερού.

       * Αυτοελεγχόμενο ηλεκτρόδιο χαμηλής & υψηλής στάθμης νερού.

       * Επιφανειακή στρατσώνα ελέγχου ποιότητας νερού.

       * Χρονική στρατσώνα πυθμένα.

-  Αυτοματοποιημένο σύστημα BUS 72 ωρών ανεξάρτητης λειτουργίας του ατμολέβητα με δυνατότητα ελέγχου μέσω ίντερνετ.

-   Σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση πινάκων αυτοματισμού για όλες τις εφαρμογές του λεβητοστασίου σας (ατμολέβητες, απαερωτές, δοχεία στρατσώνας, εναλλάκτες θερμότητας, αντλίες συμπυκνωμάτων, δεξαμενές νερού και μαζούτ, κύκλωμα προθέρμανσης και ανακυκλοφορίας μαζούτ).

-   Έκδοση αναφοράς εργασιών και προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης  του λεβητοστασίου σας (οικονομάιζερ, απαερωτές, αυτόματος έλεγχος καύσης ''autoflame'')